Bệnh viện đa khoa Sơn Tây tiếp đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và Bệnh viện an toàn PCD COVID-19 năm 2021 của Sở Y tế Hà Nội.

​Vừa qua, ngày 14/4/2022, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và Bệnh viện an toàn PCD COVID-19 năm [...]